دانلود مقاله , دانلود تحقیق, نمونه سوالات استخدامی
آموزش تعمیر نرم افزاری و سخت افزاری انواع گوشی های موبایل

دسته بندی محصولات

مقاله ای در مورد نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات

مقاله ای در مورد نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات                 موضوع: مقاله ای در مورد نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات   چكيده تاكيد برنامه چهارم توسعه كشور بر توسعه نقطه تجاري در جهت توسعه صادرات و با بررسي خدماتي كه يك نقطه تجاري طبق الگوي فدراسيون جهاني نقطه تجاري قادر به ارايه آن است، متوجه اين نكته مي شويم كه اين خدمات مي تواند كاركردهاي مفيدي را در رفع مشكلات صادرات موسسات كوچك و متوسط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان

نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع انساني

نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع انساني               موضوع: نقش نظام مشاركت (5S) در توسعة بهره وري و خلاقيت منابع انساني   بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك طرح هدف : اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي 1-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك 2-توسعة فرهنگ كار گروهي 3-افزا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,400 تومان

مقاله ای در مورد نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش

مقاله ای در مورد نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش                 موضوع: مقاله ای در مورد نقش راهبر در اثربخشي مطالعات مهندسي ارزش   چكيده كمك گرفتن از مشاوران مهندسي ارزش براي آموزش و اجراي مطالعات مهندسي ارزش مي تواند براي جاري شدن اين فرهنگ و گسترش اين رويكرد در تمام شركت ها مفيد باشد. اما بايد اذعان كرد كه استفاده از مشاوران و متخصصان درون سازماني براي استمرار مطالعات ارزش در شركتها از اهميت وي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

مقاله ای در مورد نظريه‌ سازمان‌هاي‌ يادگيرنده‌

مقاله ای در مورد نظريه‌ سازمان‌هاي‌ يادگيرنده‌                 موضوع: مقاله ای در مورد نظريه‌ سازمان‌هاي‌ يادگيرنده‌   فهرست‌ مطالب‌ مقدمه‌ تعاريف‌ انواع‌ يادگيري‌ زمينه‌هاي‌ شكل‌گيري‌ نظريه‌ سازمان‌ يادگيرنده‌ نظريه‌ سازمان‌ يادگيرنده‌ كشش‌ خلاق‌: اصل‌ تلفيق‌كننده‌ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

مقاله ای در مورد نظریه آشوب

مقاله ای در مورد نظریه آشوب                 موضوع: مقاله ای در مورد نظریه آشوب پیچیدگی جهان در تضاد با سادگی قوانین فیزیکی قراردارد. در سالهای اخیر رفتارهای غیر خطی و پویای سیستمها به طور وسیع مطالعه شده است، یعنی رفتارهایی که منجر به پیچیدگی و در نهایت آشوب می شوند. مطالعة این رفتارها، منتهی به وضع قوانین جدیدی در طبیعت نشده ولی باعث شدهاند تا بتوانیم قوانین موجود را عمیقتر درک کنیم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

مقاله ای در مورد نظريه استراتژیک وتجزيه محيطي

مقاله ای در مورد نظريه استراتژیک وتجزيه محيطي                   موضوع: مقاله ای در مورد نظريه استراتژیک و تجزيه محيطي   - تجزيه محيط شغلي .           2- رقابت وساختار ومقررات صنعت. 3-موقعیت استراتژیک  وارزش افزوده. 4-تحلیل SWOT (قدرت- ضعف – فرصت و تهديد). 5- پيش بيني وضع  محيط.         &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مقاله ای در مورد نظرية سيستمها در مديريت

مقاله ای در مورد نظرية سيستمها در مديريت                 موضوع: مقاله ای در مورد نظرية سيستمها در مديريت   نظريه سيستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترين و جديدترين چارچوب فكري است كه بشر امروزي در راه كشف حقايق و تميز خطا از صواب براي خود ساخته است . اين منطق محصول عمر انسان متمدن است كه مرحلة تكامل خود را از دوران قبل از ميلاد شروع كرده است . اگر چه اصولاً پيشرفت نحوة تفكر : سير تكاملي د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مقاله ای در مورد نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز

مقاله ای در مورد نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز                 موضوع: مقاله ای در مورد نظامهاي کنترل مديريت در سازمانهاي امروز   چكيده سازمانها براي حفظ بقاي خود و پيشرفت در دنياي رقابتي امروز به بهبود مستمر عملکرد خود نياز دارند و در اين راستا استفاده از نظام هاي کنترل مديريت ضروري است. اين مقاله به معرفي نظام هاي کنترل مديريت مي پردازد و فرايند کنتـرل را به عنـوان اسـاس مديـريت عملکرد مطـرح م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان

نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان                 موضوع: نظام مديريت مبتني بر عملكرد در اورژانس بيمارستان ضياييان   مقدمه : نقش مهم بخش بهداشت و درمان در ارتقا شاخصهاي مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشورها، سازمانهاي درگير در اين امر را بر اين داشته است که با بازنگري اساسي در شيوه­هاي مديريت سلامت، بيش از پيش در جهت اجراي کارآمدترين روشها در بکارگيري منابع محدود موجود و تامين س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

مقاله ای در مورد نظارت و كنترل در مدیریت

مقاله ای در مورد نظارت و كنترل در مدیریت    موضوع: مقاله ای در مورد نظارت و كنترل در مدیریت   نظارت و كنترل يكي از اركان مديريت به شمار مي آيد و مدير به عنوان يكي از وظايف اصلي خود بايد شيوه ها، امكانات و عمليات گوناگون تشكيلات را زير پوشش نظارتي قرار مي دهد تا حركت دستگاه ها به انحراف و امكانات موجود به هرز نرود. مدير در حيطة نظارت، كلية فعاليت ها را با برنامه و اهداف تعيين شده مي سنجد و در صورت تطابق شيوه ها و مقدار و نوع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(66):